• حیات، کِی و چگونه روی زمین پدیدار شد؟
  • پیچیدگی تنوع زیستی از پیدایش حیات تا حال چگونه بوده است؟
  • فسیل‌ها چه اسراری را برایمان آشکار می‌کنند؟
  • چرا دایناسورها ناپدید شدند؟
  • انسان‌ها چه زمانی به روی زمین پا گذاشتند و چطور فرمانروای آن شدند؟

در بخش «دنیای زنده» از تونل خلقت پارک علمی پروفسور بازیما، عجایب طبیعت و جهان خلقت از فرای فضای لایتناهی تا اعماق اقیانوس‌ها، با مشاهده نمونه های واقعی و سنگواره ای، ازکوچکترین باکتری ها تا بزرگترین جانوران (نهنگ)، به صورت نمایشگاهی و در قالب داستانی جذاب روایت می شوند. در انتهایی ترین بخش تونل خلقت به اعجاب انگیز ترین و کامل ترین مخلوق پروردگار می رسیم: «انسان».


بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

هم اکنون برای بازدید و شرکت در پارک علمی پروفسور بازیما برنامه‌ریزی و اقدام کنید