• جهان چه زمانی و چگونه به وجود آمد؟
  • عمر و وسعت جهان و کهکشانها چقدر است؟
  • وضعیت زمین و جایگاه منظومه شمسی در بین کهکشانها چگونه است؟
  • آخرین دست یافته های فضایی بشری چیست؟

آفرینش راست ترین قصه ای است که می توان بار ها شنید و حیرت زده شد. خالق این جهان هم در کلامش چندین بار سخن از داستان پیدایش جهان و دعوت به مشاهده و تفکر پیرامون آفریده های پیش از او می کند.

برای یافتن پاسخ پرسش های بالا و سوالات مشابه، مفاهیم نجومی در قالب اتاق زمان تعریف شده اند؛ در این بخش بازدیدکننده ها با نظریه پیدایش جهان (انفجار بزرگ)، کهکشان ها، ستارگان، سیارات، صور فلکی و منظومه شمسی در فضایی شبیه سازی شده آشنا می شوند. استفاده همزمان از ماشین زمان و سینما آسمان نما (پلانتاریوم) در مجموعه بازیما به درک بهتر مفاهیم و آشنایی با ستارگان بسیار کمک خواهد نمود.


تصاویری از بخش «ماشین زمان» از مجموعه «تونل خلقت» در پارک علمی پروفسور بازیما

بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

هم اکنون برای بازدید و شرکت در پارک علمی پروفسور بازیما برنامه‌ریزی و اقدام کنید