۱۳۹۴-۱۲-۲۳

Hacked By GeNErAL

وگنر، در کتابی که در سال ۱۹۱۵ منتشر کرد، اصول عقاید خود را شرح داده است. او معتقد به وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ (به معنای همه ی خشکی ها ) است که در حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش، شروع به قطعه قطعه شدن کرد و سرانجام قاره های امروزی را به وجود آورد. به این ترتیب مفهوم گسترش قاره ها به وجود آمد.
۱۳۹۴-۱۲-۲۳
شکل ماه در شب

شکل ماه در شب

ماه روشنایی خود را از خورشید تامین می کند و زمانی که خورشید با تاباندن نور سمت رو به زمین این قمر را کاملا روشن می کند ما می توانیم ماه را به صورت کامل یا بدر در آسمان رصد کنیم و اگر نور خورشید فقط قسمتی از آن ماه که به سمت ما قرار دارد روشن کند ما ماه را در سایر اشکال می بینیم که به آن فازها یا صورت های مختلف ماه می گویند
۱۳۹۴-۱۲-۲۳
رصد آسمان- پارک علمی پروفسور بازیما

علم نجوم

خترشناسی که در زبان یونانی از ترکیب اجزای astronomia = astron + nomos به معنای قانون ستارگان تشکیل شده است علم اشیاء سماوی (مانند ستارگان، سیارات، ستاره های دنباله دار ، کهکشان ها و پدیده هایی است که منشاء آنها در خارج از جو زمین است (مانند پدیده شفق قطبی (Aurora) و تشعشعات پس زمینه ای فضا). این رشته با رشته هایی مانند فیزیک، شیمی و فیزیک حرکت ارتباط تنگاتنگ دارد
۱۳۹۴-۱۲-۱۵

گردش زمین

خورشید هر روز از مشرق طلوع می‌کند و به آرامی بالا می‌آید. مسیر حرکت آن در آسمان به شکل یک نیم دایره است. پس از پیمودن این مسیر، در افق فرو می‌رود و شب آغاز می‌شود. زندگی انسان ، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. به هنگام روز ، برخی از جانواران استراحت می‌کنند و شب به جستجوی غذای خود می‌پردازند.